Vaasan liikekeskusta ry

Vaasan Liikekeskusta ry on perustettu vuonna 1997. Sen tarkoitus on ajaa keskustan liikkeiden etuja. Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja toimii linkkinä esimerkiksi kaupungin päättäjiin päin. Yhteistyö helpottaa jäsenten etujen toteutumista ja antaa jäsenille mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa asioihin jo päätöksentekovaiheessa.

Vaasan Liikekeskusta ry:n tehtävänä on vahvistaa Vaasan roolia alueellisena kaupan keskuksena ja parantaa kaupan yleisiä toimintaedellytyksiä kaupungissa. Yhdistys pyrkii aktiivisesti keskustan elävöittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen järjestämällä mm. tapahtumia sekä markkinoimalla Vaasan tuote- ja palvelutarjontaa eri keinoin, jotka hyödyttävät yhdistyksen jäsenistöä. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä mm. Vaasan kaupungin, Vaasan matkailun, Pohjanmaan kauppakamarin, Vaasan Yrittäjät ry:n ja Elävä Kaupunkikeskusta ry:n kanssa. Lisäksi eri tapahtumilla ja mahdollisilla kehitysprojekteilla on omat tärkeät yhteistyökumppaninsa.

Takaisin ylös